Information fra Furesø kommune

samt Veje og trafik omlægninger mm.

--------------------------------------------------------------------------

Tilskud til støjisolering

Nu kan du søge om tilskud til individuel støjisolering af boliger, støjskærme mod vej og lignende.

Læs mere her

--------------------------------------------------------------------------

Stationsvej i Farum er lukket for gennemkørsel fra den 12. til den 14. august.

Læs mere her

--------------------------------------------------------------------------

Kommune reparerer asfalten på Fægyden og Skovlystvej i august

Læs mere her

--------------------------------------------------------------------------

Vedr. Digital Post i Furesø Kommune

 

Alle borgere skal fra november 2014 modtage post fra det offentlige digitalt.

Læs mere her

--------------------------------------------------------------------------

Kommune renoverer underføringen af Tibberup Å på Skovbovænget i august

Læs mere her

--------------------------------------------------------------------------

Frederiksborgvej/Farum  Hovedgade/Stavnsholtvej

Kommunen ombygger krydset Frederiksborgvej/Farum Hovedgade/Stavnsholtvej fra juli til september.


Læs mere her

--------------------------------------------------------------------------

Kommune reparerer asfalten på Fægyden og Skovlystvej i august.

Du kan få nærmere oplysninger om asfaltarbejderne hos

entreprenørformand Verner Hansen tlf. 72 35 53 74

eller vejingeniør Peter Grahn tlf. 72 35 53 59.

--------------------------------------------------------------------------

Inspektion af kloakledninger

Furesø Egedal Forsyning foretager tv-inspektion af kloakledningerne, sådan at eventuelt

gravearbejde i forbindelse med kloakrenovering koordineres med istandsættelse af vejene.

Læs mere på

Furesø Egedal Forsyning

--------------------------------------------------------------------------

Parkering i Furesø Kommune

Den 1. marts 2014 trådte mere ensartede parkeringsregler i kraft.

se hvilke grundregler der gælder Læs mere på

www.furesoe.dk/Forside/Kommunen/VejeOgTrafik/Parkering.aspx

--------------------------------------------------------------------------

Trafik

Forsøg med kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen

mellem Værløse og Skovbrynet

Læs meget mere på

 

www.vejdirektoratet.dk

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Støjvold øst for Hillerødmotorvejen
Nu sker det.

Læs meget mere på

www.furesoe.dk/Forside/Kommunen/VejeOgTrafik/Trafikstoej/StoejvoldHilleroedmotorvejen.aspx

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Støj fra jernbanen

 

Bor du tæt på jernbanen, og er du generet af støj derfra? Måske kan du få tilskud til støjbekæmpelse.

Læs meget mere på

www.furesoe.dk/Forside/Kommunen/VejeOgTrafik/Trafikstoej/Jernbanestoej.aspx

--------------------------------------------------------------------------

 

Miljøvenlig glatførebekæmpelse i Furesø kommune

 

Furesø Kommune fortsætter sit forsøg med miljøvenlig glatførebekæmpelse.

 

Læs meget mere på

www.furesoe.dk/Forside/Kommunen/VejeOgTrafik/Snerydning/CMA.aspx

 

--------------------------------------------------------------------------