D. 20 November 2012

Blev Egedal brandvæsen kl. 16,53 kaldt til skolebrand på Stengårdsskolen Stengårdsplads 1-2 i Ølstykke.

Der var gået ild i et Procesventilations anlæg som alle skoler skal have installeret ved faglokaler efter lovgivningen.

"Opgaven for et procesventilation er at fjerne forureningen ved de kilder den bliver dannet, dvs. etablering af punktudsugning

ved de enkelte arbejdsprocesser der fremkalder støv eller røg og som kan virke generende eller være direkte

sundhedsskadeligt for de personer der arbejder eller opholder sig i lokalet".

Egedal Brandvæsen var hurtigt på stedet og fik ilden under kontrol inden ilden fik fat i taget.

Isl. Brand Henrik Jørgensen.

Fotograf Carsten Belmark

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes Fotopressen.dk.