D. 8 September 2012

Fik Furesø Brandvæsen kl. 12,23 en melding om et rækkehus der stod i Brand på Maglehøj 176 i Farum

Allerød Brandvæsen blev kaldt til assistance det viste sig at køkkenet stod i lys lue og ilden havde taget godt

fat i første salen, hvad årsagen nøjagtig var til Branden vides ikke på nuværende tidspunkt, men der var nogen

der mente at det havde været  noget som havde kogt over på komfuret, men det må de nærmere tekniske

undersøgelser vise. Rækkehuset udbrændte totalt indvendigt selvom at Brandvæsnet var hurtigt til stede.

Ingen mennesker kom noget til.

Isl. Brand Ulrik Bjelbæk

Fotograf Carsten Belmark

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes Fotopressen.dk