D. 8 September 2012

Her lørdag formiddag ved ca. kl. 10,00 kom en lastbil i slinger på Hillerødmotorvejen lige efter vejarbejdet

på Fiskebækbroen i nordlig retning det skabte flere km kø helt tilbage til Bagsværd afkørslen det vides ikke

på nuværende tidspunkt hvad årsagen var til at lastbilen kom i slinger, men det kunne have gået grueligt galt

hvis der havde kørt nogen ved siden af lastbilen da anhængeren væltede så vidt vi ved kom der ingen til skade

ved ulykken og de sidste meldinger vi har fået er at politiet har spærret motorvejen til kl. ca.12,30.

Fotograf Carsten Belmark

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes Fotopressen.dk

Se hvad BT skriver her