D. 7 Juli 2012

Blev Furesø Brandvæsen kl. 22,07 kaldt til Hareskovhvilevej 8 hvor der meldtes røg fra en af lejlighederne

Brandvæsnet var hurtig fremme de måtte sparke døren ind og fik hurtigt ilden under kontrol hvad årsagen

til branden var vides ikke på nuværende tidspunkt, der var ikke nogen mennesker som kom noget til.

Isl. Morten Jessen

Fotograf Carsten Belmark

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes Fotopressen.dk.