INFO

Hvorfor er tegltagende malet hvide i kanterne af taget?

 

Så er en stor del af tagene i Skagen er forskellede, d.v.s. tagfladen er fuget udefra, specielt de yderste tagsten.

Tidligere var det overalt i landet, men især langs vestkysten, almindeligt, at man hvidtede forskellingerne

som en pyntelig afslutning på det årlige vedligelholdelsesarbejde. Oprindelsen til skikken skal søges i, at

forskellingsmørtel og understrygningsmørtel tidligere var lermørtler, som man holdt ved lige og beskyttede

med den årlige hvidkalkning. Også da man havde stråtækte tage, var det almindeligt at give dem en stribe

kalk ved ydersiden af taget for at holde på det. I kystbyer som Skagen er de hvide forskellinger på husenes

røde tage en landkending for fiskerne til havs.

 

Hvad er så årsagen til at alle husene er Gule?

Fordi at husene i Skagen blev kalket hvert år til pinse med en blanding af kalk og den tørre jordfarve okker.

Okkeren blev hjemskrevet og videresolgt af de lokale købmænd, som købte den i Flade og fik den leveret i fade på 240-250 kg.

På grund af Skagens isolerede beliggenhed og den omstændighed, at kystvejen hyppigt var ufremkommelig,

lagerførte man okkeren i store partier. Et år fik en af købmændene ved en fejltagelse leveret en fransk guld-okker,

der giver en dybere gul farve. Fra denne fejltagelse stammer begrebet "skagengul". Historien har verseret i

vendsysselske farvehandlerkredse gennem generationer og hævdes at være sand.

 

Hvorfor skinner solen så meget i Skagen?

Når vinden er i vest eller i nordvest, hvilket ikke sker så sjældent i Danmark, ligger Skagen i læ af Norge.
De fleste byger falder da i de norske fjelde, mens solen skinner i Skagen.Samme lævirkning gør i øvrigt

Kattegatområdet til et af Danmarks nedbørsfattigste. Dertil kommer, at der ofte dannes byger, når landområder

varmes kraftigt op af solen, således at luften stiger til vejrs. Skagen er en smal tange med hav på begge sider

og varmes derfor ikke så kraftigt op og der dannes derfor ikke så hyppigt byger over området.

Der er gennemsnitligt 1.956 årlige solskinstimer i Skagen, hvilket ligger 22% over det mørkeste sted i Jylland -

Døvling ved Sønder Omme.