D. 14 April 2012

Var Fotopressen med denne lørdag morgen på en af Furesø Brandvæsens mange øvelser de holder hvert år.

 Denne gang skulle det illustrerer en kemikalie forurening, der var ca. 10 brandfolk med hvor de skulle finde ud af

hvad for et kemikalie det var og der efter skulle de sikre det i en anden beholder.

Instruktøren var Nicolai som til daglig er holdleder på station Farum.

Der ud over var også Indsatslederne Sten Jørgensen - René Bech tilstede ved øvelsen.

Her er instruktøren i den røde hjelm som har det store overblik

Nogle af brandfolkene er her ved at finde ud af hvilket kemikalie det drejer sig om.

Her er en af brandfolkene ved at få beskyttelses dragt på

Her har de så fået lavet en sliske så det farlige kemikalie kommer over i en anden beholder.

Her demonstreret instruktøren/holdlederen Nicolai et af de værktøjer de bruger ved sådanne uheld.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes Fotopressen.dk.