Lidt Info om Eskilsø

Eskilsø er en ø beliggende i Roskilde Fjord. Øen er med sine 1,4 km² den største ø i fjorden.

På Eskilsø ligger ruinerne af Eskilsø Klosters Klosterkirke fra 1100-tallet.

Eneste bebyggelse på øen er to beboede huse og et par lader

Eskilsø har et rigt fugleliv på de fredede strandenge Om efteråret og i milde vintre er Eskilsø

rasteplads for et stort antal ænder, gæs og vadefugle. Også rovfugle

ses ofte i efterårs- og vintermånederne. I vintertiden ses således jævnligt Havørn på øen.

 Eskilsø ejes af Struckmannfonden, som er en naturbevarende fond, oprettet for arven

efter kunstmaleren Eric Struckmann og hans hustru Ingrid Struckmann

Man kan komme på Guidet tur rundt på Eskilsø se HER