D. 18 Februar 2012

Blev Egedal Brandvæsen samt Farum Brandvæsen kaldt ud til dieselforurening i Jonstrup å kl. 15,10.

Jonstrup å er en del af Værebro å systemet.

Farum Brandvæsen blev bedt om at tage miljø vognen med så der kunne lægges flydespærringer ud

udslippet kom fra Flyvestation Værløse hvor åen også løber igennem, det var en borger ved Knardrupvej,

der anmeldte det og som havde observeret oliefilm på Jonstrup Å.

ISL. Thomas E. Hammerum

Til højre er Niels fra Farum Brandvæsen ved at fast gøre en af flydespærringerne

lige før at dieselolien render ind under Knardrupvej.

Se hvad lokalavis/Egedal skriver HER

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes Fotopressen.dk.
Læs mere