D. 17 Februar 2012

Kom der en melding til Gladsaxe Brandvæsen kl. ca. 17,45 om et færdsel uheld på Hillerød motorvejen

i syd gående retning lige ved afkørslen mod Rødby meldingen lød på at der skulle være flere biler

indplaceret samt at der skulle være fastklemte.

Men da Fotopressens medarbejder kom til stede kunne man kun se to biler der var indplaceret

der var ingen personer der var kommet alvorligt til skade men den ene føre måtte en tur på Herlev Hospital.

Årsagen til ulykken vides ikke på nuværende tidspunkt.

ISL. ?

 Copyright © Alle rettigheder forbeholdes Fotopressen.dk.