D. 27 November 2011

Søndag aften i det voldsomme stormvejr der kom ind over Danmark blev Farum Brandvæsen

kaldt ud til væltede træer på Slangerupvej i Farum det viste sig at der var væltede 5 store træer

Slangerupvej blev spærret af mellem Lillevangsvej og Nymøllevej i nogle timer der var heldigvis

ikke kommet nogen til skade.

ISL. René Bech