D.15-1-2011 kl. 16,49

Storbrand på autoværksted på Frydensbergvej 9 i Stenløse.

Det oplyses fra politiet side, at der var eksplosionsfare og giftig røg. 

Omkringboende blev bedt om at lukke for døre og vinduer. 

Se her hvad lokalavisen/Egedal

http://www.egedal.lokalavisen.dk