Allerede i 1800-tallet var der flere planer om at bygge en dæmning over Isefjorden, blandt andet til jernbanen fra Roskilde til Kalundborg. Ingen af disse projekter blev dog realiseret.
I 1920’erne blev planerne om en forbindelse over Isefjorden genoplivet, og i 1937 gik byggeriet af en bro i gang som et af mange arbejdsløshedsprojekter, der skulle modarbejde tidens økonomiske krise. Entreprenørfirmaet løb dog hurtigt ind i store problemer med funderingen i den bløde fjordbund. Anden Verdenskrig medførte stor mangel på stål, og i 1943 blev byggeriet sat i stå.
I 1947 fremlagde professor i brobygning, Anker Engelund, planer for en helt ny bro. De blev vedtaget, og endelig den 4. juni 1952 blev Munkholmbroen indviet.
Munkholmbroen er en buebro, opført i jernbeton. Broen er 114 m lang og forbundet til land med dæmninger på begge sider.

Generelt er der ikke dybt i området med en maksimal dybde på 7,2 meter. De 7,2 meter finder du i renden der løber midt under broen.
Der kan være en del strøm i området, området før og efter broen byder på blød bund med mange blåmuslinger. I åle sæsonen finder du rigtig mange ål i området. Efter broen findes resterne af en personbil.

Fiskeriet i Isefjord nær Munkholmbroen er særligt kendt for sit havørred fiskeri på slutningen af vinteren og i det tidlige forår. Selve broen er tæt pakket med lystfiskere, når hornfiskene indfinder sig, sidst i april.

Der har været færgekro siden 1600-tallet ifølge overleveringerne, hvor en færgemand sejlede gæsterne over Isefjord på det sted, hvor Munkholmbroen siden blev bygget.

Men færgekroen brændte desværre ned D.28 oktober 2009 ved 14 tiden se arktiklen fra sjællandske medier her :
http://www.sn.dk/Langtved-Faergekro-braendt-ned/Lejre/artikel/25149