D. 30 Juni 2011

Kom der en alarm til Egedal Brandvæsen torsdag morgen kl.ca. 04.00 med meldingen om ild løs.

Svalehøjvej 20 i ølstykke hvor det viste sig at der var opstået ild i tagkonstruktionen på en lagerhal.

De fik assistance fra Ballerup brandvæsen med deres stigevogn.

Isl. Thomas E Hammerum.

Se her hvad Egedal Lokalavis skriver