D.2/2-2011

Var en af Fotopressens Medarb. lige forbi Jyllingehavn og fik en lille flyveopvisning af Knopsvanen

 

Knopsvanen (Cygnus olor) er den kendteste af vores tre svanearter i Danmark. Den er Danmarks største fugl.

Knopsvanen var ved at blive udryddet, men totalfredning har medført, at den nu findes ynglende i enhver større dansk .

I 1925 var der kun cirka tre par svaner tilbage, i 1950 var der cirka 300-400 par, og i 1955 1.000 par, i 1978 4.000 par.

Om efteråret flyver den ud til kysterne blandt andet ved Vadehavet, hvor den tilbringer vinteren i flokke.

Knopsvanen lever næsten udelukkende af vandplanter som alger og tang, men æder også græs og korn.

Når den flyver, frembringer vingerne en høj, syngende lyd. Når hunnerne er tre år gamle, kan de lægge æg.

Svanen kan ikke dykke, men henter vandplanter op af vandet på samme måde som svømmeænder, f.eks. gråanden, ved at

vende halen i vejret og stikke hovedet ned i vandet, sådan at svanen faktisk står lodret med hovedet nedad.

Er der tilstrækkeligt føde i vandskorpen kan den nøjes med at snadre i overfladen.

Knopsvanen blev ved en seerafstemning i Danmarks Radio i 1984 valgt til Danmarks nationalfugl.

Og så får i ikke mere for den 25 øre "Tænker den nok" ;-)

Men den fik lige et stykke brød for den opvisning.