D. 21 Juni 2011

 Voldsomt biluheld på Kollerødvej i Allerød tirsdag formiddag kl. ca. 12.40. med 2 fastklemte på Kollerødvej 70.

En kvinde ville svinge til venstre ad tilkørelsen til Hillerød motorvejen mod København. Hun overså en modkørende bil
der ramte hende.

Bilen blev slynget ind i autoværnet, der lige var blevet afmonteret men som lå på kanten af kørebanen. autoværnet var ved at blive udskiftet,

men formåede alligevel at stoppe kvindens bil.
 

Så man må sige, at kvinden var uendelig heldig. Var ulykken bare sket to minutter før var der ikke noget autoværn,

og så var bilen røget direkte 10 m ned af skranten og landet på motorvejen.

Isl. Sten Jørgensen