D. 29 Marts 2011

Tirsdag morgen kl. ca. 6,20 kørte personbil direkte ind i siden på en lastbil på Damvadsvej ud for nr. 51 i Søsum.

Fotopressen medarb. oplyser at lastbilen må have overset sin vigepligt da den ville svinge ud fra ejendommen.

Personbilen kom kørende fra Søsum siden og kunne ikke undgå lastbilen og derfor kørte direkte ind i siden på lastbilen

lastbilen væltede om på siden ved sammen stødet, en person blev teknisk fastklemt og blev kørt direkte på trauma afd.

  der er ingen oplysninger om hvor slemt personen er kommet til skade på nuværende tidspunkt.

Egedal brandvæsen kom hurtigt til stede, vejen var spærret i ca. 1 time.