D. 9 April 2011

kl. ca. 21.30 lød alarmen til Egedal Brandvæsen om Gårdbrand på Hovelund 3 i Smørum

samtidig blev Ballerup Brandvæsen tilkaldt som assistance.

Men det viste sig at det var en bil der stod tæt op ad huset der var gået ild i, men flammerne var begyndt

at tage lidt fat i vindskederne på huset men brandvæsnet fik hurtig ilden under kontrol.

Der var en del røg udvikling som tydeligt kan ses på billederne.

Isl. Klaus Larsen