D.18-5-2011

Fik Egedal Brandvæsen kl.ca. 10.00 Onsdag formiddag en melding om ild i villa.

Men det viste sig at der var gået ild i en Brændestabel lige bag ved garagen og tæt op af huset

Egedal Brandvæsnet fik hurtig ilden under kontrol.

Vi skal lige nævne at hvis der nogen der undre sig over at der var observatører med på et af billederne

ved denne indsats var det 2 praktikanter der var ved at tage Katastrofe & Risikomanageruddannelsen

for de skal nemlig ud at køre med indsatslederne i praksis som led i deres uddannelse.

Isl. Thomas E. Hammerum