D. 14 December 2011

Kl. ca. 22,30 kom der en melding til Farum Brandvæsen (Furesø Brandvæsen) om ild i et hus på Mosekrogen i Farum.

Fotopressen kunne konstaterer at der var gået ild inden under gulvbrædderne men hvad årsagen til Branden nøjagtigt var

må de tekniske undersøgelser vise og der kom heldigvis ikke nogen personer til skade ved branden.

Isl. Sten Jørgensen

Niels han må slide i det så alle hans kollegaer kan se noget

Holdleder Nicolai "nu skulle der gives kage for tur nr. 200"