Begivenheder der sker i områderne:

Ballerup - Egedal - Furesø

------------------------------------------------------------------------

Vejarbejde på Kirke Værløsevej

Der bliver lagt nyt slidlag på Kirke Værløsevej, - Mandag den 10. november og tirsdag den 11. november 2014

Fræsning foretages mandag i tidsrummet mellem myldretiderne. Enrico udlægger remix-slidlag mandag aften/nat.

Onsdag den 12. november
Pankas udlægger asfalt i tillægsarealerne i tidsrummet mellem myldretiderne.

Herefter vil Eurostar udføre den nødvendige afmærkning.


 http://www.furesoe.dk/Forside/Kommunen/VejeOgTrafik/Afspaerringer/KirkeVaerlosevej.aspx

------------------------------------------------------------------------

Anlæg og ombygning af overkørsler

 
Vil du etablere en ny overkørsel til din ejendom eller flytte/udvide den eksisterende, skal du kontakte Vej og Park.

Overkørsler skal ved grundejerens foranstaltning og for dennes regning anlægges/ombygges, hvor kørsel til og fra en ejendom

finder sted på tværs af fortov, cykelsti, fællessti eller rabat.

Der er krav om, at fortovet skal krydses vinkelret på kantstenen.

 Læs meget mere på

http://www.furesoe.dk/Forside/Kommunen/VejeOgTrafik/Overkoersler.aspx

------------------------------------------------------------------------

D. 18-20 Juli 2014 afholdes Ballerup Kræmmerfestival

Ballerup Kræmmerfestival er en årlig tradition, der afholdes i uge 29.
Kræmmerfestivalen giver mulighed for en hyggelig stund med venner og familie

og giver diverse foreninger en mulighed for at få del i overskuddet, ved at hjælpe til med festivalen.

 

"Publikums hunde har ikke adgang til Kræmmerfestivalen".

Se Programmet Her

------------------------------------------------------------------------

D. 3-4 Maj 2014 Afholdes det store Forårs Kræmmermarked i Ganløse

Se Programmet HER

------------------------------------------------------------------------

 Cirkus & Gøgl der kommer til lokal området tryk her

------------------------------------------------------------------------

Flyvestation Værløse er nu åben

Flyvestationen Værløse åbnede søndag den 25. november, og det store, smukke

naturområde kan tages i brug.

Flyvestation Værløses grønne områder er åbne for publikum

fra solopgang til en time efter solnedgang.

Færdsel sker på eget ansvar.

 

Læs meget mere på

http://www.furesoe.dk/Forside/Kommunen/KlimaNaturMiljoe/Natur/FlyvestationVaerloese.aspx

--------------------------------------------------------------------------

 

Nyt Busnet i Furesø Kommune fra D. 21 Oktober og D. 9 December

Det nye busnet er udarbejdet i samarbejde med borgerne. Busnettet bliver sat i gang i to etaper.

I den sydlige del af kommunen træder ændringerne i kraft fra den 21. oktober 2012

og i den nordlige del af kommunen fra den 9. december 2012.

Læs mere på

http://www.furesoe.dk/Forside/Kommunen/VejeOgTrafik/KollektivTrafik.aspx